Tiêu chuẩn chữa cháy vách tường TCVN 2622 - 1995

Tiêu chuẩn chữa cháy vách tường TCVN 2622 - 1995 bản đẹp

TCVN 2622 - 1995: để thiết kế chữa cháy vách tường cho nhà và công trình

Tiêu chuẩn chữa cháy vách tường TCVN 2622-1995

Tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy vách tường cho nhà và công trình TCVN 2622 - 1995. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy. Hãy xem tại: BÍ MẬT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP   tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

 

Tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy cho nhà và công trình TCVN 2622-1995 này qui định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà và công trình vào sử dụng.

 

tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy 2622-1995

Tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy 2622-1995

 

Khi thiết kế chữa cháy cho nhà và công trình ngoài tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 còn phải tuân theo các qui định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hành khác.

 

Các công trình đặc thù chuyên ngành có yêu cầu phòng cháy chữa cháy đặc biệt có qui định phòng cháy chữa cháy riêng. Ví dụ kho chứa chất dễ cháy; dễ nổ; kho chứa các hóa chất độc hại. Các công trình trên chỉ áp dụng một số qui định thích hợp của tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy cho nhà và công trình TCVN 2622-1995

 

Tiêu chuẩn chữa cháy vách tường cho nhà và công trình TCVN 2622-1995- kho chứa hóa chất

Tiêu chuẩn chữa cháy vách tường cho nhà và công trình TCVN 2622-1995- kho chứa hóa chất độc hại có TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ RIÊNG

 

Các công trình tạm thời; có thời gian sử dụng không quá 5 năm chỉ áp dụng phần LỐI THOÁT NẠN và tham khảo các phần khác của tiêu chuẩn thiết kế chữa cháy cho nhà và công trình TCVN 2622-1995