Tiêu chuẩn về điều hòa thông gió TCVN 5687:2010

Tiêu chuẩn về điều hòa thông gió TCVN 5687:2010 hay

TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn về điều hòa thông gió cho công trình

TCVN 5687:2010: Tiêu chuẩn về điều hòa thông gió

Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa và thông gió TCVN 5687-2010. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

 

Làm thế nào để kĩ sư MVAC vẽ luôn hệ thống cấp thoát nước nhưng vẫn đẳng cấp để bứt phá lên vị trí QUẢN LÍ DỰ ÁN. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  do kĩ sư thiết kế chính cho công ty Anh Quốc và Singapore đảm trách; học tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Tiêu chuẩn thiết kế thiết kế điều hòa và thông gió TCVN 5687-2010 áp dụng để thiết kế điều hòa thông gió cho các công trình nhà ở; công trình công cộng và công trình công nghiệp.
 
Chú ý: Tiêu chuẩn thiết kế thiết kế điều hòa và thông gió TCVN 5687-2010 không áp dụng cho các công trình có hầm trú ẩn; sử dụng chất phóng xạ; hệ thống làm nóng và làm lạnh.
 
Công trình có hầm trú ẩn.

 

Công trình sử dụng chất phóng xạ.

 

►Hệ thống làm nóng và làm lạnh trung tâm.

 

tiêu chuẩn điều hòa thông gió - ảnh điều hòa

Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa và thông gió TCVN 5687-2010

 

Tiêu chuẩn thiết kế điều hòa và thông gió TCVN 5687-2010. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

Làm thế nào để kĩ sư MVAC vẽ luôn hệ thống cấp thoát nước nhưng vẫn đẳng cấp để bứt phá lên vị trí QUẢN LÍ DỰ ÁN. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  do kĩ sư thiết kế chính cho công ty Anh Quốc và Singapore đảm trách; học tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.