Tiêu chuẩn đặt đường điện trong nhà TCXD 25-1991

Tiêu chuẩn đặt đường điện trong nhà TCXD 25-1991 bản đẹp

TCXD 25-1991: tiêu chuẩn để lắp đặt điện trong nhà cho công trình.

Tiêu chuẩn đường điện trong nhà TCXD 25-1991

Tiêu chuẩn đặt đường điện trong nhà  TCXD 25-1991. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

Làm thế nào để kĩ sư điện vẽ luôn hệ thống cấp thoát nước nhưng vẫn đẳng cấp để bứt phá lên vị trí QUẢN LÍ DỰ ÁN. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  do kĩ sư thiết kế chính cho công ty Anh Quốc và Singapore đảm trách; học tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Tiêu chuẩn thiết kế đặt đường điện trong nhà  TCXD 25-1991 áp dụng để thiết kế đặt các đường điện cho nhà và công trình công cộng với các dây dẫn cách điện hoặc cáp điện có dòng điện xoay chiều hoặc một chiều điện áp đến 1000V.
Tiêu chuẩn thiết kế điện trong nhà TCXD 25-1991
Tiêu chuẩn đặt đường điện trong nhà TCXD 25-1991
 
Việc thiết kế đặt đường điện cho nhà và công trình công cộng TCXD 25- 1991 còn phải thỏa mãn các yêu cầu qui định của các tiêu chuẩn; qui phạm hiện hành có liên quan. Với các công trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu qui định của các qui phạm hiện hành của mỗi loại công trình.
 
Tiêu chuẩn thiết kế điện trong nhà  TCXD 25-1991 dùng thay thế đặt đường dây điện cho công trình kiến trúc TCXD 25: 1965.
 

Tiêu chuẩn đặt đường điện trong nhà  TCXD 25-1991. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

Làm thế nào để kĩ sư điện vẽ luôn hệ thống cấp thoát nước nhưng vẫn đẳng cấp để bứt phá lên vị trí QUẢN LÍ DỰ ÁN. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  do kĩ sư thiết kế chính cho công ty Anh Quốc và Singapore đảm trách; học tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.