Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà TCXD 16-1986

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà TCXD 16-1986 bản đẹp

TCXD 16-1986: tiêu chuẩn để chiếu sáng trong nhà cho công trình.

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà TCXD 16-1986

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà  TCXD 16-1986. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

Làm thế nào để kĩ sư điện vẽ luôn hệ thống cấp thoát nước nhưng vẫn đẳng cấp để bứt phá lên vị trí QUẢN LÍ DỰ ÁN. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  do kĩ sư thiết kế chính cho công ty Anh Quốc và Singapore đảm trách; học tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà  TCXD 16-1986 được áp dụng để thiết kế mới; cải tạo và quản lí hệ thống chiếu sáng chiếu sáng nhân tạo bên trong nhà ở và các công trình công cộng.

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong nhà TCXD 16-1986

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong nhà TCXD 16- 1986

Khi thiết kế ngoài việc tuân theo Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà  TCXD 16-1986 còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà  TCXD 16-1986 không áp dụng để thiết kế chiếu sáng cho các công trình dân dụng đặc biệt (công trình ngầm xưởng phim; sân khấu; nhà hát; cảng sông; cảng biển nhà ga; sân bay...) công trình công nghiệp; các phương tiện giao thông; kho tàng...

Tiêu chuẩn chiếu sáng trong nhà  TCXD 16-1986. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

Làm thế nào để kĩ sư điện vẽ luôn hệ thống cấp thoát nước nhưng vẫn đẳng cấp để bứt phá lên vị trí QUẢN LÍ DỰ ÁN. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  do kĩ sư thiết kế chính cho công ty Anh Quốc và Singapore đảm trách; học tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.