Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 - 1987

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 - 1987 bản đẹp

TCVN 4474 - 1987: tiêu chuẩn để thiết kế thoát nước trong nhà cho công trình.

TCVN 4474 - 1987 Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà

Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước trong nhà  TCVN 4474 - 1987. Bản đẹp rõ ràng

( link download )

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

 

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 được sử dụng để thay thế cho TCXD 19:1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 được áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất.

 

Quy định chung trong tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987.

 

-  Hệ thống thoát nước bên trong được thiết kế để thoát nước trên máng xả ra hệ thống nước bên ngoài.


- Tùy theo thành phần của nước thải, điều kiện địa hình, địa chất thủy văn, kết hợp giữa hiện tại và tương lai mà tổ chức hệ thống thoát nước bên trong cho phù hợp  với quy hoạch xây dựng bên ngoài.

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474-1987

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474-1987

 

Tiêu chuẩn thoát nước và lưu lượng tính nước thải trong tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987.


- Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt phải lấy theo tiêu chuẩn dùng nước, quy định trong tiêu chuẩn “Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”.


- Tiêu chuẩn nước thải sản xuất phải lấy theo yêu cầu của công nghệ sản xuất.


Hệ thống thoát nước bên trong tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987.

 

- Tùy theo tính chất và độ bẩn của nước thải mà thiết kế các hệ thống nước bẩn sau đây:


a) Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt;


b) Hệ thống thoát nước thải sản xuất (có thể một hoặc nhiều hệ thống tùy theo thành phần của nước thải).


c) Hệ thống thoát nước thải kết hợp : để thoát nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất với điều kiện có thể làm sạch chung.


- Phải thiết kế hệ thống thoát nước thải sản xuất riêng biệt để thoát các loại nước thải khác nhau về thành phần, độ ăn mòn, nhiệt độ, đặc điểm làm sạch,…Phải khử độc nước thải trước khi xả vào mạng lưới thoát nước đô thị.

 

Khi đọc tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987; các anh/chị cần phải lưu ý những nội dung chính quan trọng sau:

 

1) Những qui định chung của hệ thống thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 bao gồm: các thành phần của hệ thống thoát nước trong nhà: chậu xí; chậu rửa... Nước mưa có thuộc hệ thống thoát nước trong nhà hay không...

 

2) Tiêu chuẩn thoát nước và lưu lượng tính toán trong tiêu chuẩn hệ thống thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987: bao gồm lưu lượng của các thiết bị vệ sinh: chậu rửa; chậu xí ... kèm theo đường kính ống nhất định.

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -lưu lượng các thiết bị vệ sinh

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -lưu lượng các thiết bị vệ sinh

 

3) Hệ thống thoát nước bên trong của tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 bao gồm những hệ thống thoát nước sinh hoạt; sản xuất... Và phải xử lí hệ thống thoát nước sản xuất thế nào.

 

4)  Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 cũng qui định những yêu cầu dành cho các thiết bị thu nước như: phễu thu sàn; chậu rửa; âu tiểu... phải tráng men thế nào và chống hôi ra làm sao.

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -yêu cầu về các thiết bị thu nước

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -yêu cầu về các thiết bị thu nước

 

5) Mạng lưới thoát nước trong nhà cũng được qui định chi tiết trong TCVN 4474 – 1987: qui định những đường ống thoát nước được băng ngang ở những nơi nào và không được băng ngăng ở những nơi nào. Việc này cực kì đặc biệt quan trọng trong việc đặt các cao độ trần cho phép của không gian phía dưới đường ống thoát nước.

 

6) Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 qui định về cách tính toán thủy lực đường ống. Nghĩa là tính toán lưu lượng nước trong đường ống và độ đầy nhất định. Vì ống thoát nước thải thông thường không có chảy đầy trong ống. Từ đây chúng ta tính toán được ĐƯỜNG ỐNG ỐNG THOÁT NƯỚC cho thích hợp.

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -lưu lượng ống thoát nước

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -lưu lượng ống thoát nước

 

7) Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987  qui định về cách tính toán các bơm thoát nước thải. Vì trên thực tế không phải lúc nào; nước cũng chảy tự nhiên được ra ngoài khi cao độ bên trong thấp hơn bên ngoài. Do đó chúng ta cần phải BƠM THOÁT NƯỚC RA NGOÀI.

 

8) Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987 qui định sơ bộ về những trường hợp nào cần được xử lí trước khi thải ra môi trường: phải sử dụng bể tách dầu mỡ; bể tự hoại ..

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -bể tự hoại

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -bể tự hoại

 

9) Thoát nước mưa trên mái được tính toán thế nào cũng được qui định chi tiết trong Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987.) 

 

10) Yêu cầu xây dựng hệ thống thoát nước trong nhà trong những vùng đất yếu phải được neo giữ cẩn thận để tránh hiện tượng sụt lún gây GÃY ỐNG cũng được qui định chi tiết trong Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987.

 

11) Và điểm cuối cùng của Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987  cũng qui định về lượng mưa lớn nhất của các địa phương. Điều này sẽ giúp các nhà tính toán tính được lưu lượng nước mưa cần thiết để thoát nước.

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -nước mưa trên mái

Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474-1987 -nước mưa trên mái

 

Trên đây là những điều chúng tôi tóm tắt lại trong Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474 – 1987, nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà 4474 – 1987, bạn có thể tải ( link download )

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.