Xin phép xây dựng

Hồ sơ xin phép xây dựng

Xin phép xây dựng. Hồ sơ xin phép xây dựng chi tiết giúp bạn dễ dàng hoàn công sau này và căn nhà có giá trị hơn. Còn không thì bạn sẽ bị đình chỉ khi thi công

Xin phép xây dựng

Xin phép xây dựng

Giấy phép xây dựng là một loại giấy tờ của cơ quan nhà nước (theo mẫu mã nhất định) xác nhận việc cho phép cá nhân, tổ chức được phép thực hiện việc xây dựng nhà cửa, công trình.... theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch. Trước khi đi xin phép xây dựng, chủ nhà và đơn vị tư vấn thiết kế phải chuẩn bị thành phần, nội dung hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định, cụ thể như sau:

 

1. Thành phần thứ nhất của hồ sơ xin phép xây dựng bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (1 bộ bản chính): Áp dụng theo mẫu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 

Xin phép xây dựng - đơn đề nghị xin phép xây dựng

Xin phép xây dựng - đơn đề nghị xin phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng file word bản gốc ( link download )

 

2.  Thành phần thứ hai của hồ sơ xin phép xây dựng bao gồm: bản sao có chứng thực sao y bản chính của cơ quan công chứng - chứng thực, hoặc của UBND phường - xã, thị trấn, hoặc của đơn vị đã cấp loại giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà . Trường hợp bản sao không có chứng thực thì cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính, ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

 

Hồ sơ xin phép xây dựng - giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Hồ sơ xin phép xây dựng - Giấy chứng nhận quyền sữ dụng đất  - Sổ đỏ

 

3. Thành phần thứ ba của hồ sơ xin phép xây dựng bao gồm: Bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng do công ty thiết kế có chức năng hành nghề đóng dấu. Thành phần bản vẽ bao gồm:


- Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 hoặc tỷ lệ 1/500; kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới trong bản vẽ xin phép xây dựng

 

Xin phép xây dựng - sơ đồ trích lục

 

Xin phép xây dựng - sơ đồ trích lục thửa đất


- Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt điển hình của công trình, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200 trong bản vẽ xin phép xây dựng

 

Xin phép xây dựng - mặt bằng lầu 1

 

Xin phép xây dựng - mặt bằng lầu 1

 

Xin phép xây dựng - mặt cắt ngang

 

Xin phép xây dựng - mặt cắt ngang


- Mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100 hoặc tỷ lệ 1/200 trong bản vẽ xin phép xây dựng

 

Xin phép xây dựng - đấu nối điện nước

 

Xin phép xây dựng - mặt bằng đấu nối cấp nước

 

Xin phép xây dựng - mặt cắt móng

 

Xin phép xây dựng - mặt cắt móng

 

Egro tặng bạn bản vẽ xin phép xây dựng đã được phê duyệt để bạn tham khảo: Bản vẽ xin phép xây dựng đã được duyệt

 

 THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG:

 

- Nhà ở riêng lẻ (kể cả nhà ở riêng lẻ thuộc các trục, tuyến đường phố chính trong đô thị) thuộc thẩm quyền cấp xin phép xây dựng của UBND các quận - huyện.

- Nhà ở riêng lẻ ở những điểm dân cư nông thôn (đã có quy hoạch xây dựng được duyệt, những điểm dân cư theo quy định của UBND huyện phải cấp xin phép xây dựng  do UBND xã cấp xin phép xây dựng.

- UBND phường - xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo và thông báo ngày khởi công xây dựng đối với những công trình mà theo quy định không phải xin phép xây dựng.


 GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XIN PHÉP XÂY DỰNG:


- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp GPXD, cơ quan cấp phép xây dựng có văn bản hướng dẫn trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện để cấp GPXD, thời gian cấp phép xây dựng:

+ Đối với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày làm việc.

+ Đối với nhà ở nông thôn là 10 ngày làm việc.

Chủ nhà có thề tham khảo thông tư:

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp xin phép xây dựng.

 

Bản vẽ xin phép xây dựng chính là cơ sở cực kì quan trọng cho việc triển khai thi công và làm hoàn công sau này, và quan trọng hơn nữa là nó sẽ là nền tảng để xây ngôi nhà mà bạn sẽ sống trong đó thời gian dài nên bản vẽ này phải được đầu tư kĩ lưỡng chứ không phải chỉ là đối phó với cơ quan cấp phép.

 

Cách chúng tôi quản lí ngôi nhà bền 50 năm; đẹp lung linh; tiết kiệm 20%. Bí quyết khoa học này sẽ được trình bày trong chuyên khảo: Những điều cần biết trước khi xây nhà . Chắc bạn cũng đã từng gặp trường hợp mà xây nhà xong mà phải đập đi xây lại do bố cục không gian không phù hợp; vượt dự toán; vài năm là thấm nứt thiệt là lãng phí bạn nhỉ?