Hệ số K của đầu Sprinkler

Kiến thức về Hệ số K của đầu Sprinkler.

Hiểu ĐÚNG NGHĨA VÀ GIẢN ĐƠN về Hệ số K của đầu Sprinkler.

Hệ số K của đầu Sprinkler

Hệ số K của đầu Sprinkler là gì?

Hệ số K của đầu Sprinkler - catalogue

Hệ số K của đầu Sprinkler - catalogue

 

 

Giải thích đơn vị của hệ số K của đầu sprinkler

GPM/psi1/2nghĩa là (Gallon/phút)/(căn bậc hai của PSI).

Các anh/chị lưu ý: (Gallon/phút) là đơn vị của lưu lượng; còn PSI là đơn vị của áp suất.

 

Công thức để tính hệ số K của đầu sprinkler và dựa vào tiêu chuẩn nào? Theo tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chữa cháy tự động TCVN 7336. Ta có:

Hệ số K của đầu Sprinkler - công thức tính

Hệ số K của đầu Sprinkler - công thức tính

 

Ví dụ tính hệ số K của đầu sprinkler:

Tính hệ số K của sprinkler để đảm bảo lưu lượng phun của 1 đầu là 0.96 l/s với cột áp nước tại đầu phun là 10 m.

Giải:

Đổi đơn vị: 0.96l/s= 57,6 l/phút; 10m H2O = 1 bar

Theo tiêu chuẩn; Ta có: K= Q/ (căn bậc hai của H)= 57.6/(căn bậc hai của 1 bar)= 57.6 (LPM/ bar1/2).

Tra catalogue của nhà sản xuất sprinkler (khung màu đỏ của bài viết này) ta chọn: K= 5.6

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy. Hãy xem tại: BÍ MẬT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CHUYÊN NGHIỆP   tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.