Tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN 51-2008

Tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN 51-2008 của Egro.

Tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN 51-2008. File PDF bản đẹp, rõ ràng.

Tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN 51-2008

 

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN 51-2008.


- Tiêu chuẩn thoát nước TCXDVN51-2008 này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng và nâng cấp các hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát nước và công trình bên ngoài) của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.


Quy định chung của tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN51-2008.


- Khi thiết kế hệ thống thoát nước phải xem xét các giải pháp cơ bản của sơ đồ thoát nước được lựa chọn phù hợp với thiết kế qui hoạch của các đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.


- Khi thiết kế thoát nước cho các điểm dân cư, cho phép sử dụng các kiểu hệ thống thoát nước: chung, riêng một nửa, riêng hoàn toàn hoặc hệ thống hỗn hợp tùy theo địa hình, trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.


- Hệ thống thoát nước của các xí nghiệp công nghiệp thường thiết kế theo kiểu riêng hoàn toàn, nhưng trong các trường hợp cụ thể có thể kết hợp thu gom toàn bộ hoặc một phần nước thải sản xuất với nước thải sinh hoạt.


- Khi nối đường cống thoát nước thải của các cơ sở sản xuất vào mạng lưới của đô thị thì từng cơ sở phải có cống xả và giếng kiểm tra riêng, đặt ngoài phạm vi cơ sở.


-Nước thải có chứa các chất độc hại và vi trùng gây bệnh trước khi xả vào mạng lướng thoát nước của đô thị hoặc khu dân cư phải được khử độc và khử trùng.


- Sơ đồ và hệ thống thoát nước của tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN51-2008.


- Đối với các điểm dân cư nhỏ dưới 5.000 người, phụ thuộc vào lượng mưa hằng năm và các điều kiện khác có thể áp dụng kiểu riêng không hoàn toàn hoặc cống chung đơn giản.


- Có thể tổ chức phát nước phân tán khi mật độ dân cư thấp (dưới 200 người/ha) và điều kiện vệ sinh cho phép, đặc biệt không có nguy cơ gây ô nhiễm đất và nguồn nước.


Những đặc điểm thiết kế mạng lưới thoát nước các cơ sở công nghiệp trong tiêu chuẩn mạng lưới thoát nước TCXDVN51-2008.


- Các thiết bị khoá chặn, kiểm tra và đấu nối trên đường cống dẫn nước thải có chứa các chất độc, dễ bay hơi, dễ gây cháy nổ phải đảm bảo kín tuyệt đối.


- Phải có biện pháp bảo vệ các công trình trên mạng lưới thoát nước thải có tính ăn mòn khỏi tác hại do hơi và nước.


- Giếng xả nước thải chứa các chất dễ cháy, dễ nổ của các phân xưởng phải có tấm chắn thuỷ lực, còn trên mạng lưới bên ngoài thì phải theo tiêu chuẩnn thiết kế xí nghiệp công nghiệp hoặc các qui định của các cơ quan chuyên ngành.


Ngoài những điều đã nói ở trên, chúng tôi còn rất nhiều những điều khác muốn nói cho các bạn biết, các bạn có thể tải theo ( link download )

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.