Tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXD33-2006

Tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXD33-2006 - Egro

Tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXD33-2006. File PDF bản đẹp rõ ràng.

Tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXD33-2006

 

 

Tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006 được dùng để thiết kế các công trình mới, hoặc cải tạo, mở rộng hệ thống cấp thoát nước đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.


- Khi lập sơ đồ cấp nước xí nghiệp công nghiệp với tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006 và khi áp dụng thiết kế cho một đối tượng cần phải, phối hợp các điểm thì cần phải cân bằng lượng sử dụng nước bên trong xí nghiệp. Để tiết kiệm nước nguồn và tránh sự nhiễm bẩn các nguồn nước, nếu điều kiện kinh tế kỹ thuật cho phép khi làm lạnh các máy móc, thiết bị sản xuất, ngưng tụ nước và các sản phẩm công nghệ nói chung phải áp dụng sơ đồ làm nguội nước bằng không khí để tuần hoàn lại.


- Hệ thống cấp nước trong tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006 phải đảm bảo cho mạng lưới và các công trình làm việc kinh tế trong thời kỳ dự tính cũng như trong chế độ dùng nước đặc trưng.
Không được phép thiết kế công trình dự phòng, chỉ để làm việc khi có sự cố trong tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33.

Sơ đồ cấp nước vùng trong tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006


- Phải lập sơ đồ cấp nước vùng để xác định khả năng và sự hợp lý về kinh tế trong việc sử dụng nguồn nước để cấp cho các đối tượng có yêu cầu khác nhau về chế độ dùng nước, về khối lượng và chất lượng nước để chọn phương án cấp, thoát nước về bền vững theo mục tiêu phát triển của vùng.


- Tiêu chuẩn dùng nước trong tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006 cho nhu cầu sản xuất công nghiệp phải xác định trên cơ sở những tài liệu thiết kế đã có, hoặc so sánh với các điều kiện sản xuất tương tự.


- Khi cân đối với nhu cầu cấp nước theo tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006  thì trước hết phải ưu tiên xác định những nguồn nước hiện có trong vùng, sau đó mới xác định nội dung  và hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các biện pháp như bổ sung  lưu lượng từ các vùng lân cận, khả năng cấp nước của các hồ lớn khi điều hòa dòng chảy.


- Tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006 và hệ số dùng nước không điều hòa, lưu lượng nước chữa cháy và áp lực nước tự do.


- Tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006  là dùng nước cho ăn uống, sinh hoạt và các nhu cầu khác tính theo đầu người đối với các điểm dân cư.


Nguồn nước trong tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006.


- Trong một hệ thống cấp nước của tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006  thì sẽ được phép sử dụng nhiều nguồn nước có đặc điểm thủy văn và địa chất thủy văn khác nhau.


- Theo tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006 thì hồ chứa để cấp nước ăn uống sinh hoạt nên xây dựng ngoài các khu dân cư, trong các lưu vực thưa dân, có nhiều rừng, không có bè gỗ hay nước bẩn xả vào.


- Trên đây là những điều chúng tôi tóm lược lại trong văn bản tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006, hi vọng những điều này sẽ giúp ít cho bạn trong quá trình tìm hiểu về tiêu chuẩn mạng lưới cấp nước TCXDD33-2006, để hiểu rõ thêm về những tiêu chuẩn này, mời các bạn tải theo đường ( link download )

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.