Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Egro

Tiêu chuẩn lượng nước dùng cho 1 người để tính toán và thiết kế nước cấp hợp lý nhất, tiết kiệm nhất.

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người

 

Thông thường thì khi thiết kế cấp thoát nước cho một tòa nhà thì trước tiên ta phải tính toán được lượng nước dùng cho 1 người trong một ngày là bao nhiêu sau đó mới tính toán được lượng nước cấp của tòa nhà. Để bạn có thể xác định được tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người  trong  một ngày một cách hợp lý nhất thì Egro sẽ giúp bạn làm điều đó.


1.Mục đích của việc xác định tiêu chuẩn dùng nước cho một người.

 

- Là xác định được lượng nước toàn tòa nhà trong một ngày sử dụng bao nhiêu.

 

- Dưới đây là bảng tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người tùy theo mỗi loại công trình khác nhau.

 

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tiêu chuẩn

 

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng 1 tiêu chuẩn 4513-1988

 

Và để xác định được mục đích trên thì trước tiên bạn phải tiến hành xác định được các loại công trình.


- Công trình đó là căn hộ, văn phòng hay nhà hàng, hồ bơi, nhà gửi xe, tưới cây.

 

2. Xác định tiêu chuần dùng nước cho 1 người ứng với từng loại công trình.

 

- Trước khi tính toán thì phải xác định tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người trong một ngày là bao nhiêu.

 

3. Phải xác định số lượng người từ dữ liệu kiến trúc đưa ra.


4. Xác định nhu cầu dùng nước toàn tòa nhà.

 

- Từ bản tính toán nhu cầu dùng nước này nó chính là cơ sở để tính toán thiết kế toàn bộ hệ thống cấp thoát nước.
 

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tính toán nhu cầu dùng nước

 

Tiêu chuẩn dùng nước cho 1 người - Bảng tính toán mẫu nhu cầu dùng nước

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.