Công thức tính tổn thất dọc đường.

Công thức tính tổn thất dọc đường - Egro.

Công thức tính tổn thất dọc đường, ví dụ chi tiết, tính toán toán tổn thất dọc đường do sự ma sát chất lỏng tiếp xúc với thành rắn.

Công thức tính tổn thất dọc đường

 

Tổn thất dọc đường là gì?


Tổn thất dọc đường là sinh ra trên toàn bộ chiều dài dòng chảy. Là tổn thất xảy ra dọc theo đường di chuyển của dòng chảy do sự ma sát của chất lỏng với thành rắn tiếp xúc.


Để tính toán được tổn thất dọc đường sinh ra do sự ma sát của chất lỏng với thành rắn tiếp xúc với nhau giá trị tổn thất là bao nhiêu thì công thức tính tổn thất dọc đường  dưới đây sẽ cho bạn biết giá trị thực tổn thất dọc đường là bao nhiêu?

 

Công thức tính tổn thất dọc đường.


Công thức tính tổ thất dọc đường - Công thức

Công thức tính tổn thất dọc đường - Bảng tra hằng số phụ thuộc

Công thức tính tổn thất dọc đường - Bảng tra hằng C số phụ thuộc vào vật liệu

( TC NFPA 13 - 1999 trang 327, mục 8.4.4.5 )


Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng công thức tính tổn thất dọc đường.

 

Công thức tính tổn thất dọc đường - Ví dụ


Với công thức tính tổn thất dọc đường này sẽ giúp cho bạn một người thiết kế cấp thoát nước tính được xác xuất tổ thất do ma sát và thành rắn tiếp xúc với nhau.

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.