Công thức tính dung tích bể tự hoại

Công thức tính dung tích bể tự hoại - Egro.

Công thức tính dung tích bể tự hoại, ví dụ chi tiết tính toán dung tích bể tự hoại sử dụng cho 350 người.

Công thức tính dung tích bể tự hoại

 

Thiết kế và tính toán bể tự hoại như thế nào mới hợp lý, đảm bảo được dung tích chứa của bể, đảm bảo được nhu cầu sử dụng cho gia đình hay một công trình xây dựng, để làm được điều đó thì ta sẽ có công thức tính thể tích bể tự hoại.


Dưới đây là công thức tính thể tích bể tự hoại và một ví dụ tính dung tích bề tự hoại trung tâm dùng cho 350 người.


Công thức tính dung tích Bể tự hoại trung tâm

 

W=Wn+Wc

 

Wn: thể tích nước thải vào bể tự hoại trong một ngày (80% lượng nước cấp trong 1 ngày.)

 

Wc: Thể tích cặn của bể tự hoại.

 

Wc= (a*T*(100-W1)*b*c)*N/((100-W2)*1000), m3

 

a: lượng cặn trung bình một người thải ra trong một ngày đêm

 

T: thời gian giữa hai lần lấy cặn. T=180 ngày

 

W1, W2: độ ẩm cặn tươi khi vào bể và khi lên men. W1=95%, W2=90%

 

b: hệ số làm giảm thể tích cặn khi lên men. B=0.7 (giảm 30%)

 

c: hệ số giữ lại một phần cặn khi hút, để giữ lại vi sinh vật. C=1.15 (giữ lại 15%)

 

N: số người mà bể tự hoại phục vụ

 

Công thức tính toán dung tích bể tự hoại - Bản vẽ thiết kế bể tự hoại

 

Công thức tính toán dung tích bể tự hoại - Bản vẽ thiết kế bể tự hoại

 

Ví dụ tính dung tích bể tự hoại trung tâm dành cho 350 người.

 

Wn =  0.8*15.75 = 13 m3

 

Wc = (0.5*180*(100-0.95)*0.7*1.15)*(350)/((100-0.9)*1000) = 25 m3

 

W = 13 + 25 = 38 m3
 

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản và để tính được dung tích của bể tự hoại thì cũng rất cần nhiều giai đoạn và kinh nghiệm tính toán. Để biết nguyên lý hoạt động của bể tự hoại như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại

 

Cách mà tôi đã tăng thu nhập của chính mình từ 7.5 TRIỆU/1 THÁNG lên 18.5 TRIỆU/1 THÁNG  trong vòng VÀI năm làm việc chỉ bằng việc làm chủ hoàn toàn Hệ thống cấp thoát nước và Hồ bơi. Hãy xem tại: BÍ QUYẾT THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ HỒ BƠI CHO CAO ỐC  tại TRUNG TÂM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.