Lĩnh vực kinh doanh

Egro tập trung vào 3 mảng chính: tư vấn thiết kế nhà; đào tạo; training và bán vật liệu xậy dựng online.

Tư vấn nhà bao gồm: lập hồ sơ thiết kế sơ bộ; xin phép xây dựng; hồ sơ thi công. Đào tạo giám sát thiết kế và thi công cho chủ nhà.