Tăng phô (ballast, chấn lưu) đèn Philips

Tăng phô đèn Philips

Egro- phân phối tăng phô (ballast, chấn lưu) đèn Philips: điện tử, điện từ đèn đơn và đôi T8, T5... Tăng phô (ballast, chấn lưu) đèn Philips chính hãng bảo hành, giá rẻ 20%, giao tận nơi.

47- Ballast điện tử Philips EB-C114 đèn T5 đơn 0.6m

47- Ballast điện tử Philips EB-C114 đèn T5 đơn 0.6m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
119,250 vnđ
104,940 vnđ
- 12 %
48-Ballast điện tử Philips EB-C128 đèn T5 đơn 1.2m

48-Ballast điện tử Philips EB-C128 đèn T5 đơn 1.2m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
119,250 vnđ
104,940 vnđ
- 12 %
49- Ballast điện tử Philips EB-C214 đèn T5 đôi 0.6m

49- Ballast điện tử Philips EB-C214 đèn T5 đôi 0.6m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
157,625 vnđ
138,710 vnđ
- 12 %
50-Ballast điện tử Philips EB-C228 đèn T5 đôi 1.2m

50-Ballast điện tử Philips EB-C228 đèn T5 đôi 1.2m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T5 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
157,625 vnđ
138,710 vnđ
- 12 %
51- Ballast điện tử Philips EB-B118 đèn T8 đơn 0.6m

51- Ballast điện tử Philips EB-B118 đèn T8 đơn 0.6m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
79,000 vnđ
65,000 vnđ
- 18 %
52- Ballast điện tử Philips EB-C136 đèn T8 đơn 1.2m

52- Ballast điện tử Philips EB-C136 đèn T8 đơn 1.2m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
79,000 vnđ
65,000 vnđ
- 18 %
53- Ballast điện tử Philips EB-C218 đèn T8 đôi 0.6m

53- Ballast điện tử Philips EB-C218 đèn T8 đôi 0.6m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
139,125 vnđ
122,430 vnđ
- 12 %
54- Ballast điện tử Philips EB-C236 đèn T8 đôi 1.2m

54- Ballast điện tử Philips EB-C236 đèn T8 đôi 1.2m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện tử Philips đèn T8 dù 1 cái. Dùng siêu tiết kiệm điện.
139,125 vnđ
122,430 vnđ
- 12 %
57- Ballast điện từ Philips BT-Alu đèn T8 đơn 1.2m

57- Ballast điện từ Philips BT-Alu đèn T8 đơn 1.2m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện từ Philips BT-Alu đèn T8. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện từ Philips BT-Alu đèn T8. Dùng siêu bền.
79,000 vnđ
65,000 vnđ
- 18 %
58- Ballast điện từ Philips BT-Alu 18W đèn T8 đơn 0.6m

58- Ballast điện từ Philips BT-Alu 18W đèn T8 đơn 0.6m

Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện từ Philips BT-Alu đèn T8. Giao Ballast (tăng phô, chấn lưu) điện từ Philips BT-Alu đèn T8. Dùng siêu bền.
79,000 vnđ
65,000 vnđ
- 18 %