Bóng đèn huỳnh quang Philips

Bóng đèn huỳnh quang Philips - Egro

Egro- phân phối bóng đèn huỳnh quang Philips T8,T5 và bóng vòng huỳnh quang Philips... Nhãn hiệu bóng đèn huỳnh quang Philips chính hãng bảo hành, giá rẻ 20%, giao tận nơi.

01-Bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 1.2m - TLD 36W/54

01-Bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 1.2m - TLD 36W/54

Bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 1m2. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 1m2 dù 1 cái. Trả tiền sau.Bền 8 năm, 4.5h/ngày
17,000 vnđ
14,168 vnđ
- 17 %
02-Bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 0.6m - TLD 18W/54

02-Bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 0.6m - TLD 18W/54

Bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 0.6m. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips Lifemax 0.6m dù 1 cái. Trả tiền sau.Bền 8 năm, 4.5h/ngày
15,000 vnđ
12,550 vnđ
- 16 %
19-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 0m6 vàng đậm (830)

19-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 0m6 vàng đậm (830)

Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 18W 0m6. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost dù 1 cái. Bóng siêu sáng.
35,875 vnđ
33,005 vnđ
- 8 %
20-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 0m6 vàng nhạt (840)

20-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 0m6 vàng nhạt (840)

Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 18W 0m6. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost dù 1 cái. Bóng siêu sáng.
35,875 vnđ
33,005 vnđ
- 8 %
21-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 0m6 trắng (865)

21-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 0m6 trắng (865)

Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 18W 0m6. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost dù 1 cái. Bóng siêu sáng.
35,875 vnđ
33,005 vnđ
- 8 %
22-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 1m2 vàng đậm (830)

22-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 1m2 vàng đậm (830)

Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 36W 1m2. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost dù 1 cái. Bóng siêu sáng.
41,750 vnđ
38,410 vnđ
- 8 %
23-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 1m2 vàng nhạt (840)

23-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 1m2 vàng nhạt (840)

Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 36W 1m2. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost dù 1 cái. Bóng siêu sáng.
41,750 vnđ
38,410 vnđ
- 8 %
24-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 1m2 trắng

24-Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 1m2 trắng

Bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost 36W 1m2. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips BrightBoost dù 1 cái. Bóng siêu sáng.
41,750 vnđ
38,410 vnđ
- 8 %
32-Bóng đèn huỳnh quang T5 28W 1m2 trắng Essential View

32-Bóng đèn huỳnh quang T5 28W 1m2 trắng Essential View

Bóng đèn huỳnh quang Philips T5 28W 1m2. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips T5 28W 1m2 dù 1 cái. Trả tiền sau.Lợi nhuận 66.7%/1 năm
33,000 vnđ
31,050 vnđ
- 6 %
43- Bóng huỳnh quang Philips vòng TL-E 22W trắng

43- Bóng huỳnh quang Philips vòng TL-E 22W trắng

Bóng đèn huỳnh quang Philips vòng 22W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips vòng 22W dù 1 cái. Trả tiền sau.Bền 8 năm, 4.5h/ngày
55,500 vnđ
51,980 vnđ
- 6 %
45- Bóng huỳnh quang Philips vòng T5 TL-E 22W trắng

45- Bóng huỳnh quang Philips vòng T5 TL-E 22W trắng

Bóng đèn huỳnh quang Philips vòng T5 22W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn huỳnh quang Philips vòng 22W dù 1 cái. Trả tiền sau.Bền 8 năm, 4.5h/ngày
65,000 vnđ
63,250 vnđ
- 3 %
189-Bóng chén Halogen dạng phản xạ 12 V 35W GU5.3

189-Bóng chén Halogen dạng phản xạ 12 V 35W GU5.3

Bóng chén Halogen Philips 35W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng chén halogen Philips 35W dù 1 cái. Trả tiền sau.
15,000 vnđ
13,455 vnđ
- 10 %