Bóng đèn Compact Philips

Bóng đèn Compact Philips - Egro

Egro- phân phối bóng đèn compact Philips 2U, 3U, bóng đèn compact xoắn Philips... Nhãn hiệu bóng đèn compact Philips chính hãng bảo hành, giá rẻ 20%, giao tận nơi.

03-Bóng đèn compact Philips trắng 8W-2U - Cool Daylight

03-Bóng đèn compact Philips trắng 8W-2U - Cool Daylight

Bóng đèn compact Philips 8W-2U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 8W-2U tận nơi. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 376.320đ
41,250 vnđ
31,878 vnđ
- 23 %
03A-Bóng đèn compact Philips vàng 8W-2U -  warm White

03A-Bóng đèn compact Philips vàng 8W-2U - warm White

Bóng đèn compact Philips 8W-2U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 8W-2U tận nơi. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 376.320đ
41,250 vnđ
31,878 vnđ
- 23 %
06-Bóng đèn compact Philips 18W-2U trắng - Cool Daylight

06-Bóng đèn compact Philips 18W-2U trắng - Cool Daylight

Bóng đèn compact Philips 18W-2U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 18W-2U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 846.720đ
62,125 vnđ
48,010 vnđ
- 23 %
06A-Bóng đèn compact Philips 18W-2U vàng - Warm White

06A-Bóng đèn compact Philips 18W-2U vàng - Warm White

Bóng đèn compact Philips 18W-2U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 18W-2U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 846.720đ
62,125 vnđ
48,010 vnđ
- 23 %
07-Bóng đèn compact Philips 23W-2U trắng - Cool Daylight

07-Bóng đèn compact Philips 23W-2U trắng - Cool Daylight

Bóng đèn compact Philips 23W-2U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 23W-2U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 1.081.192đ
64,000 vnđ
49,560 vnđ
- 23 %
07A-Bóng đèn compact Philips 23W-2U vàng - Warm White

07A-Bóng đèn compact Philips 23W-2U vàng - Warm White

Bóng đèn compact Philips 23W-2U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 23W-2U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 1.081.192đ
64,000 vnđ
49,560 vnđ
- 23 %
08-Bóng đèn compact Philips 5W-2U trắng Genie - Cool Daylight

08-Bóng đèn compact Philips 5W-2U trắng Genie - Cool Daylight

Bóng đèn compact Philips 08W-3U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 08W-3U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 235.200đ
45,500 vnđ
35,162 vnđ
- 23 %
8A-Bóng đèn compact Philips 5W-3U vàngGenie - Warm White

8A-Bóng đèn compact Philips 5W-3U vàngGenie - Warm White

Bóng đèn compact Philips 08W-3U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 08W-3U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 235.200đ
45,500 vnđ
35,162 vnđ
- 23 %
09-Bóng đèn compact Philips 11W-3U trắng Genie - Cool Daylight

09-Bóng đèn compact Philips 11W-3U trắng Genie - Cool Daylight

Bóng đèn compact Philips 11W-3U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 11W-3U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 517.440đ
55,500 vnđ
42,900 vnđ
- 23 %
09A-Bóng đèn compact Philips 11W-3U vàng Genie - Warm White

09A-Bóng đèn compact Philips 11W-3U vàng Genie - Warm White

Bóng đèn compact Philips 11W-3U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 11W-3U dù 1 cái. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 517.440đ
55,500 vnđ
42,900 vnđ
- 23 %
10-Bóng đèn compact Philips 14W-3U trắng Genie Cool Daylight

10-Bóng đèn compact Philips 14W-3U trắng Genie Cool Daylight

Bóng đèn compact Philips 14W-3U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 14W-3U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 658.560đ
56,875 vnđ
43,953 vnđ
- 23 %
10A-Bóng đèn compact Philips 14W-3U vàng Genie - Warm White

10A-Bóng đèn compact Philips 14W-3U vàng Genie - Warm White

Bóng đèn compact Philips 14W-3U. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips 14W-3U. Trả tiền sau. Tiền tiết kiệm điện 1 bóng là 658.560đ
56,875 vnđ
43,953 vnđ
- 23 %
15-Bóng đèn Compact Philips xoắn 12W trắngTornado T2

15-Bóng đèn Compact Philips xoắn 12W trắngTornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 12W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 12W . Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 752.640đ
59,000 vnđ
45,600 vnđ
- 23 %
15A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 12W vàngTornado T2

15A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 12W vàngTornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 12W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 12W. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 752.640đ
59,000 vnđ
45,600 vnđ
- 23 %
16-Bóng đèn Compact Philips xoắn 15W trắng Tornado T2

16-Bóng đèn Compact Philips xoắn 15W trắng Tornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 15W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 15W. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 940.800đ.
70,125 vnđ
54,193 vnđ
- 23 %
16A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 15W vàng Tornado T2

16A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 15W vàng Tornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 15W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 15W. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 940.800đ.
70,125 vnđ
54,193 vnđ
- 23 %
17-Bóng đèn Compact Philips xoắn 20W trắng Tornado T2

17-Bóng đèn Compact Philips xoắn 20W trắng Tornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 20W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 20W. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 1.254000
70,250 vnđ
54,290 vnđ
- 23 %
17A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 20W vàng Tornado T2

17A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 20W vàng Tornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 20W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 20W . Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 1.254000
70,250 vnđ
54,290 vnđ
- 23 %
18-Bóng đèn Compact Philips xoắn 24W trắng Tornado T2

18-Bóng đèn Compact Philips xoắn 24W trắng Tornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 24W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 24W dù 1 cái. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 1.505.280
71,250 vnđ
55,052 vnđ
- 23 %
18A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 24W vàng Tornado T2

18A-Bóng đèn Compact Philips xoắn 24W vàng Tornado T2

Bóng đèn compact Philips xoắn 24W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 24W. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 1.505.280
71,250 vnđ
55,052 vnđ
- 23 %
39-Bóng đèn Compact  Philips công suất cao  42W trắng xoắn Helix

39-Bóng đèn Compact Philips công suất cao 42W trắng xoắn Helix

Bóng đèn compact Philips xoắn 42W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bóng đèn compact Philips xoắn 42W dù 1 cái. Trả tiền sau. Tiết kiệm điện 1 bóng là 2.634.000
165,250 vnđ
145,420 vnđ
- 12 %