Bộ máng đèn huỳnh quang Philips

Bộ máng đèn huỳnh quang Philips

Egro- phân phối bộ máng đèn huỳnh quang Philips T8, T5, TMS012, TMS007... Nhãn hiệu bộ máng đèn huỳnh quang Philips chính hãng bảo hành, giá rẻ 20%, giao tận nơi.

Bộ máng đèn huỳnh quang điện tử Việt nam 1m2

Bộ máng đèn huỳnh quang điện tử Việt nam 1m2

Bộ máng đèn huỳnh quang điện tử đơn 36W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ máng đèn huỳnh quang tận nơi. Máng đèn vững chắc.
90,000 vnđ
79,000 vnđ
- 12 %
33- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W vàng đậm

33- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W vàng đậm

Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W tận nơi. Giúp bạn sinh lời hơn 48%/1 năm
199,000 vnđ
183,000 vnđ
- 8 %
34- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W vàng nhạt

34- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W vàng nhạt

Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W. Giúp bạn sinh lời hơn 48%/1 năm
199,000 vnđ
183,000 vnđ
- 8 %
35- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W trắng

35- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W trắng

Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ đèn huỳnh quang Philips T5 0.6m 14W dù 1 cái. Giúp bạn sinh lời hơn 48%/1 năm
199,000 vnđ
183,000 vnđ
- 8 %
36- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1.2m 28W vàng đậm

36- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1.2m 28W vàng đậm

Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1m2 28W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1m2 28W. Giúp bạn sinh lời hơn 60%/1 năm
260,000 vnđ
239,000 vnđ
- 8 %
37- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1.2m 28W vàng nhạt

37- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1.2m 28W vàng nhạt

Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1m2 28W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1m2 28W. Giúp bạn sinh lời hơn 60%/1 năm
260,000 vnđ
239,000 vnđ
- 8 %
38- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1.2m 28W trắng

38- Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1.2m 28W trắng

Bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1m2 28W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ đèn huỳnh quang Philips T5 1m2 28W. Giúp bạn sinh lời hơn 60%/1 năm
260,000 vnđ
239,000 vnđ
- 8 %
104- Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đơn 0.6m

104- Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đơn 0.6m

Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đơn 18W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012. Máng đèn vững chắc.
210,000 vnđ
189,000 vnđ
- 10 %
105- Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đơn 1m2

105- Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đơn 1m2

Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đơn 36W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012. Máng đèn vững chắc.
264,000 vnđ
229,000 vnđ
- 13 %
106- Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đôi 1m2

106- Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đôi 1m2

Bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012 đôi 2x36W. Giá sỉ với khách lẻ. Giao bộ máng đèn huỳnh quang Philips TMS012. Máng đèn vững chắc.
400,125 vnđ
352,110 vnđ
- 12 %