Egro

Engineer Group

Egro - Nơi tụ họp của những kiến trúc sư, kĩ sư chuyên nghiệp, nơi gắn kết mọi người lại với nhau. Nơi trao đổi, học tập thực hành, kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế nhà, cùng nhau phát triển kĩ năng thiết kế nhà.

Facebook
Egro - Giới thiệu; Lĩnh vực kinh doanh

  Giới thiệu của Egro